Doelstelling


IMOSPHINX ACADEMY BELGIUM
INTERALLIED MILITARY ORGANIZATION SPHINX.

De Belgische vereniging zonder winstoogmerk draagt de benaming I.M.O.S

De onvoorwaardelijke trouw, van haar Belgische leden, aan Belgiƫ in het kader van haar grondwettelijke instellingen en hun
wil dit laatste te verdedigen, met als gevolg de uitsluiting uit haar schoot voor de leden die inbreuk maken op dit hoofdzakelijk beginsel.

Zij beschermt haar leden op materieel en moreel vlak.

De vereniging ontzegt zich uitdrukkelijk elke inmenging in partij- of taalpolitieke, wijsgerige of godsdienstige aangelegenheden.

eder lid mag ten persoonlijke titel een politieke bedrijvigheid voeren, zonder evenwel de vereniging hierin te betrekken of te benadelen.

Getrouwheid aan de Koninklijke Familie, gehoorzaamheid aan de grondwet en respect voor de Belgische instellingen in al hun facetten.

Oud-strijders en burgerlijke slachtoffers van de gewapende conflicten te vereren door uitreiking van eretekens.

 

Het personeel van de strijdkrachten die sinds 1960 aan vredesopdrachten in het buitenland deelnemen, of genomen hebben,
te vereren door uitreiking van het specifieke VETERANS PACE CROSS ereteken.

 

Het bevorderen van de verstandhouding tussen de verschillende gemeenschappen in ons land.