DoelstellingIMOSPHINX ACADEMY BELGIUM

INTERALLIED MILITARY ORGANIZATION
SPHINX.

De Belgische vereniging zonder winstoogmerk draagt de benaming I.M.O.SDoel

De vereniging heeft tot doel het gemeenschappelijk ideaal waarvoor haar leden-stichters als
oud-strijder, verzetsstrijder, en oorlogsvrijwilligers tijdens de wereldoorlogen of als veteraan,
bij de uitvoering van: maatregelen door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties getroffen, hun
diensten hebben aangeboden of: deelgenomen hebben aan buitenlandse missies,
in stand te houden en te bevorderen.


Zij wil hun geschiedenis schrijven en deze bewaren en verspreiden voor de komende generaties.

Zij wil de vriendschapsbanden, de wederzijdse hulp en de solidariteit die hen bezielen onderhouden.


Zij wil de opvoeding tot verantwoorde burgers bevorderen.

Zij stelt zich tot doel de vrede te verdedigen, in eerbied voor het recht, de menselijke waardigheid en de
vereisten van de nationale veiligheid.


Zij wenst dit doel te bereiken zonder inmenging in de godsdienstige, politieke en taalkwesties.